Kontakt

Sekretariat Zakładu Elektroradiologii

mgr inż. Aneta Suchoszek-Targosz

elektro@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 634-33-97 w. 25

Zakład Elektroradiologii, pok. 130

ul. Michałowskiego 12

Codziennie   07:30 – 15:30

Obsługa studentów

mgr inż. Zofia Wajda

zofia.wajda@uj.edu.pl

tel.: 12 634 33 97 w. 29

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, pok. 116

ul. Michałowskiego 12

Poniedziałek, wtorek, piątek   10:00 – 1 4:00

Środa    11:00 – 15:00

Opiekunowie lat

 

I rok I stopnia

dr Katarzyna Nawrot-Porąbka

k.nawrot-porabka@uj.edu.pl

II rok I stopnia

lek. Małgorzata Dobrowolska

malgorzata.dobrowolska-bak@uj.edu.pl

III rok I stopnia

mgr inż. Anna Borkowska

a.borkowska@uj.edu.pl

I rok II stopnia

mgr Agnieszka Wójcik-Knurowska

agnieszka.wojcik-knurowska@uj.edu.pl

Koordynatorzy praktyk zawodowych

 

I rok I stopnia

mgr Aleksandra Burtan

aleksandra.burtan@uj.edu.pl

II rok I stopnia

mgr inż. Piotr Malisz

piotr.malisz@uj.edu.pl

III rok I stopnia

mgr Wojciech Kozieł

wojciech.koziel@uj.edu.pl

I rok II stopnia

dr inż. Wioletta Lenda-Tracz

wioletta.lenda-tracz@uj.edu.pl