Publikacje

Prace statutowe

 

  1. Dr hab. med. Izabela Herman – Sucharska, prof. UJ

Porównanie sygnału móżdżku u płodów z malformacją Chiari II w różnym stopniu wgłobienia tylnojamowego, w sekwencji dyfuzyjnej (DWI/mapa ADC).

 

  1. Dr Paulina Karcz

Porównanie sygnału w sekwencjach T2, T1, FLAIR i DWI plaki demielinizacyjnej stwierdzanej w badaniu MR głowy u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym przed i po zastosowaniu leczenia. 

 

  1. Mgr Halina Mizgalska – Traczyk

Porównanie parametrów ekspozycji  do zdjęć klatki piersiowej u pacjentów przyjętych na CUMRiK w  Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie z parametrami wzorcowymi zawartymi w Prawie Atomowym( Dz.U 2014).

 

  1. Mgr Łukasz Brandt

Porównanie poziomu dawek promieniowania jonizującego w zależności od parametrów tomografu komputerowego.

 

Publikacje pracowników Zakładu

 

dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska, Prof. UJ

mgr inż. Łukasz Brandt

lek. Małgorzata Dobrowolska

dr Paulina Karcz

mgr Piotr Malisz

dr Wojciech Rudnicki