Koło naukowe

 

KOŁO NAUKOWE ELEKTRORADIOLOGII

   Koło Naukowe Elektroradiologii działa przy Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Koło rozpoczęło swoją działalność w lutym 2014 roku. Członkami Koła są studenci kierunku elektroradiologia, fizyki medycznej lub pokrewnych. Koło Naukowe Elektroradiologii ma na celu rozwijać zainteresowanie studentów technicznym obliczem diagnostyki radiologicznej, pogłębiać wiedzę z zakresu zasad wykonywania badań i obsługi wysokospecjalistycznych urządzeń medycznych diagnostyki obrazowej, a także poszerzać wiedzę oraz umiejętności przydatne w udoskonalaniu metod diagnostycznych. Ponadto podejmowane są liczne działania, by jak najlepiej przygotować studentów zarówno do pracy naukowo-badawczej, jak i przyszłej pracy zawodowej.

Opiekun Koła Naukowego Elektroradiologii:

                               dr Paulina Karcz (p.karcz@uj.edu.pl)

Adres e-mail koła:

                              elrad.skn.uj@gmail.com

Projekty realizowane w ramach Koła Naukowego Elektroradiologii:

  1. Obrazowanie dyfuzyjne (DWI MR) nerek.

Zakończone projekty:

  1. Obrazowanie dyfuzyjne (DWI MR) mózgu.

Konferencje Naukowe:

  1. Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej, Maria Rzońca, Agata Kumur, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Sofar II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, 27.02.2016, Warszawa, forma prezentacji: ustna – Nagroda Publiczności
  2. Wartości DWI i współczynnika ADC w prawidłowym mózgu u osób dorosłych – opracowanie wstępne, Agata Kumur, Maria Rzońca,Eliza Borkowska, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Sofar II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, 27.02.2016, Warszawa, plakat
  3. Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej, Maria Rzońca, Agata Kumur, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Młoda Elektroradiologia, 02-03.04.2016.2016, Rzeszów, forma prezentacji: ustna
  4. Wartości DWI i współczynnika ADC w prawidłowym mózgu u osób dorosłych – opracowanie wstępne, Agata Kumur ,Maria Rzońca, Eliza Borkowska, Paulina Karcz, Izabela Herman-Sucharska, Młoda Elektroradiologia, 02-03.04.2016.2016, Rzeszów, forma prezentacji: ustna
  5. Wartości DWI i współczynnika ADC w prawidłowym mózgu u osób dorosłych – opracowanie wstępne, Agata Kumur ,Maria Rzońca, Eliza Borkowska, Paulina Karcz, 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 02-04.06.2016, Kraków, forma prezentacji: ustna
  6. Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej, Maria Rzońca, Agata Kumur, Paulina Karcz, Anna Dubis, Izabela Herman-Sucharska, 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 02-04.06.2016, Kraków, forma prezentacji: plakat

 

Współorganizacja wydarzeń naukowych i kulturalnych:

  1. Sofar II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, ambasadorem forum była Eliza Borkowska
  2. Organizacja i czynny udział na stoisku Zakładu Elektroradiologii, Dzień Otwarty UJ